Vatra-dialog cu Viorel MUREȘAN: ”natura ludică a poeziei mele îmi impune să stau cu faţa spre teatru”

Dialog realizat de Laura DAN

[Vatra, nr. 3-4/2017, pp. 13-15]