Anunţ concurs pentru ocuparea unor posturi vacante – update

 

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

la concursul pentru ocuparea unor posturi de redactor la Revista „Vatra”, organizat în data de 5 ianuarie 2017:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Data înregistrării dosarului de concurs Rezultatul selecției dosarului Motivul respingerii dosarului
1. Baghiu Ștefan 18.12.2017 Respins Dosar incomplet
2. Chețan Mariana 11.12.2017 Respins Dosar incomplet
3. Doroftei Hristina 11.12.2017 Respins Dosar incomplet
4. Podoabă Virgil 18.12.2017 Respins Dosar incomplet

 

Anunț inițial:

Revista „Vatra”  cu sediul în localitatea Târgu-Mureș, str. Tușnad, nr 5 judeţul Mureș, CUI 4322610, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:

-redactor: 1 post, conform HG 286/23.03.2011, 

-redactor: ½ post, conform HG 286/23.03.2011.

 

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă în data de 05.01.2018,  ora 11.00 ,

Proba interviu în data de 05.01.2018,  ora 15.00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii (obligatoriu): studii superioare şi postuniversitare (masterat, doctorat obținut sau în curs de realizare) în domeniu (filologie, filosofie);

– abilităţi în folosirea Microsoft Word și Excel;

– minim 5 articole publicate în reviste culturale românești sau internaționale ;

– nu se solicită vechime în domeniu

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Revistei „Vatra”, Str. Tușnad nr. 5, Târgu-Mureș.

Dosarele de participare trebuie să conțină cv-ul candidatului (inclusiv lista de lucrări publicate) și o copie după buletin.

Tematica examenului: Literatura română contemporană – proza și poezia după 1945.

Bibliografie recomandată:

Relaţii suplimentare la sediul: Revista „Vatra”, persoană de contact: Gabriela Feceoru, telefon: 0265264139., E-mail : revista.vatra@gmail.com .