Grupaje tematice pe anul 2023

  1. Portret în palimpsest: Eugen Negrici (Coordonator: Iulian Boldea) – 1-2/ 2023. Termen de predare: 20 ianuarie 2023
  2. Literatura basarabeană de astăzi (Coordonator: Călin Crăciun) – 3-4/ 2023. Termen de predare: 20 martie 2023
  3. Filozofia din România comunistă (Coordonator: Alex Cistelecan) – 5-6/ 2023. Termen de predare: 20 mai 2023
  4. Nichita Stănescu. Patru decenii de postumitate (Coordonator: Alex Goldiş) 7-8/ 2023. Termen de predare: 20 iulie 2023
  5. Proza feminină actuală – direcții și tendințe (Coordonator: Cristina Timar) – 9/ 2023. Termen de predare: 20 august 2023
  6. Paraliteratura în contextul new media (Coordonator: Senida Poenariu) – 10-11/ 2023. Termen de predare: 20 octombrie 2023
  7. Ţintă-fixă: Ioan Es. Pop (Coordonator: Iulian Boldea) 12/ 2023. Termen de predare: 20 noiembrie 2023

* Materialele pot fi trimise pe adresa redacției (revista.vatra@gmail.com) sau direct coordonatorului grupajului tematic.