Numere viitoare

Tema

Coordonator

Adresă de contact

Termenul de predare a materialelor

Petru Cimpoeșu, un prozator par excellence

Cristina Timar

timar_cristina@yahoo.com

[în curs de finalizare]

Poezia religioasă astăzi

Călin Crăciun

călin.crăciun@yahoo.com

20.02.2018

50 de ani de la Mai 68. Noua stângă la bătrânețe

Alex Cistelecan

altcistelecan@gmail.com

20.04.2018

Traducere, traducători, traductologie

Iulian Boldea

Iulian.boldea@gmail.com

20.06.2018

Țintă fixă: Gheorghe Perian

Alex Goldiș

al3xgoldis@gmail.com

20.08.2018

Poezia lui Ion Pop

Senida Poenariu

poenariusenida@yahoo.com

20.10.2018

  Materialele pot fi trimise și pe adresa redacției: revista.vatra@gmail.com