Anunț: Posturi scoase la concurs

Update:

Tematica probei de concurs pentru postul de corector:

– cunoștințe de gramatică

– abilități informatice

– interviu vizând cerințele postului

Tematica probei de concurs pentru postul de secretar-dactilograf:

– cunoștințe de gramatică

– abilități informatice

– interviu vizând cerințele postului

Concursul pentru ocuparea posturilor de corector și secretar-dactilograf va avea loc în data de 11 septembrie, ora 10, la sediul redacției Vatra (str. Tușnad nr. 5, Tîrgu Mureș).

 

 

*

 

Anunț inițial:

Revista Vatra anunță scoaterea la concurs a unui post de corector (studii superioare) și a unuia de secretar-dactilograf (studii medii). Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

– cerere de înscriere la concurs

– copie act de identitate

– copie diplome de studii

– copie carnetul de muncă (dacă există)

– cazier judiciar (sau declarație pe proprie răspundere că persoana nu are antecedente care să contravină fișei postului)

– adeverință medicală de sănătate

– curriculum vitae

Dosarele trebuie depuse la redacția revistei Vatra (Str. Tușnad nr. 5, Tg. Mureș) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data de astăzi, 29.07.2014. Tematica concursului va putea fi ridicată din redacție începând cu 15 august, ocazie cu care va fi comunicată și data concursului.