Mircea Dumitru, doctor honoris causa al UBB

Dan Eugen RAȚIU

Laudatio Mircea Dumitru

Este onorantă pentru mine posibilitatea de a rosti acest Laudatio cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Babeş-Bolyai” domnului Academician și Profesor Mircea Dumitru – o personalitate de prim ordin a filosofiei și a culturii românești în genere și una dintre personalitățile cel mai înalt recunoscute și apreciate pe plan internațional. Acest titlu este acordat la propunerea Facultății de Istorie și Filosofie și cu sprijinul constant al domnului Rector, Prof. Dr. Daniel David, ca o recunoaștere a meritelor sale academice și civice excepționale în domeniile cercetării științifice, învățământului și culturii românești contemporane în genere.

Citește în continuare →

Talmeș-balmeș – actualitatea culturală

Premiile Observator Cultural

Gala Premiilor Observator cultural 2021, în care s-au premiat cărțile apărute în anul 2020, a avut loc, în regim online, live, pe 25 noiembrie 2021. Pentru cei interesați, înregistrarea Galei poate fi urmărită pe pagina de Facebook a revistei. Juriul care a acordat premiile în această ediția a fost format din Carmen Mușat (președintă), Bogdan Creţu, Cezar Gheorghe, Adrian Lăcătuş, Doina Ioanid, Iulia Popovici și Alina Purcaru.

Citește în continuare →

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar-dactilograf

Revista de cultură „Vatra” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR-DACTILOGRAF. Cerinţe principale: studii medii, cunoştinţe de operare calculator (word, excel). Abilităţi, calităţi şi aptitudini: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, promptitudine în efectuarea îndatoririlor. Abilităţile de gestionare a bunurilor reprezintă un avantaj.

Citește în continuare →

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de corector

Revista de cultură „Vatra” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de CORECTOR. Cerinţe principale: studii superioare de lungă durată, sau echivalente, în domeniul Ştiințe umaniste; cunoştinţe de operare calculator (Word, Excel). Abilităţi, calităţi şi aptitudini: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, promptitudine în efectuarea îndatoririlor.

Citește în continuare →

Grupaje tematice pe anul 2021

 1. Etnologia românească – azi (Coordonator: Iulian Boldea) – 1-2/ 2021. Termenul de predare a materialelor: 20 ianuarie 2021
 2. Ce sau cum scriu maghiarii din România (Coordonator:  Călin Crăciun) – 3-4/ 2021 Termen de predare: 20 martie 2021
 3. Sociologia romanului românesc contemporan (Coordonator: Alex Cistelecan) – 5-6/ 2021. Termen de predare: 20 mai 2021
 4. Starea literaturii pentru copii (Coordonator: Cristina Timar) – 7-8/ 2021. Termen de predare: 20 iulie 2021
 5. Marta Petreu – ţintă fixă (Coordonator: Senida Poenariu) – 9/ 2021. Termen de predare: 20 august 2021
 6. Starea literaturii române contemporane în școală (Coordonator: Alex Goldiş) – 10-11/ 2021. Termen de predare: 20 octombrie 2021
 7. Condiţia revistelor de cultură (Coordonator: Iulian Boldea) – 12/ 2021. Termen de predare: 20 noiembrie 2021

Grupaje tematice – 2020

 1. Teatrul românesc, azi (coordonator: Iulian Boldea) – nr. 1-2/ 2020 [termen de predare a contribuțiilor: 10 ianuarie]

 2. Mircea Martin – 80 (coordonator: Senida Poenariu) – nr. 3-4/ 2020 [10 martie]

 3. Secolul 21 – între istorie recentă şi futurologie – (coordonator: Alex Cistelecan) nr. 5-6/ 2020 [10 mai]

 4. Cornel Ungureanu – țintă fixă – (coordonator: Călin Crăciun) nr. 7/ 2020 [10 iulie]

 5. Distant reading – o nouă paradigmă de cercetare literară – (coordonator: Alex. Goldiş) nr. 8-9/ 2020 [10 august]

 6. Sorin Alexandrescuschiţă de portret – (coordonator: Iulian Boldea) nr. 10-11/ 2020 [10 octombrie]

 7. Gabriela Adameşteanu – ţintă fixă – (coordonator: Cristina Timar) nr. 12/ 2020 [30 noiembrie]

Citește în continuare →

Emanuel Modoc – Exerciții de realizare academică

 

Volumul de critică cu care debutează Marius Popa* are tot potențialul necesar pentru o discuție la rece asupra revizitării unor cutume academice care păreau îngropate și uitate în anii de tranziție post-comunistă. Spun asta pentru că, dacă în anii ’90 și începutul anilor 2000 încă se mai practica publicarea de culegeri de cronici și eseuri critice de relevanță preponderent națională sau locală, procedeu stimulat de un sistem de punctare academică extrem de lax, tendințele de după 2010 au mers în direcția unei adaptări – cu bune și rele – la „piața” academică de model american. Astfel, articolul științific (citește studiul academic), publicat într-un jurnal indexat în una sau mai multe baze de date internaționale, a luat locul foiletonisticii sub aspectul relevanței academice, fenomen ce ține de o ieșire cât se poate de firească de sub tutela cronicii literare ca gen dominant în ierarhizările academice din România.

Citește în continuare →