Concurs pentru ocuparea unui post vacant de corector

Revista de cultură „Vatra” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de CORECTOR. Cerinţe principale: studii superioare de lungă durată, sau echivalente, în domeniul Ştiințe umaniste; cunoştinţe de operare calculator (Word, Excel). Abilităţi, calităţi şi aptitudini: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, promptitudine în efectuarea îndatoririlor.

Condiţii generale

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. d), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b, c, d, e vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de Corector

Legea nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, actualizată.

Codul Muncii, actualizat.

Legea nr. 319/ 2006 privind protecţia şi securitatea muncii, actualizată.

Gramatica limbii române (Vol. I-II), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.

G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Semne, Bucureşti, 2003.

Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008.

CALENDARUL

de desfăşurare a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei de Corector

a. Afişarea anunţului publicitar, la sediul instituţiei şi pe site – 10 mai 2021

b. Termenul-limită de depunere a dosarelor de înscriere – 10 zile lucrătoare de la data afişării – 21 mai 2021.

c. Proba scrisă – 2.06.2021, ora 9,00.

d. Interviu – 2.06.2021, ora 12,00.

e. Contestaţii ale rezultatelor la proba scrisă – cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor, respectiv 4.06. 2021.

f. Afişarea rezultatelor finale – 5.06.2021.

Dosarele de înscriere şi eventualele contestaţii se depun la sediul Revistei de cultură „Vatra”, str. Tuşnad, nr. 5, Târgu Mureş. Pentru informatii suplimentare, sunati la telefon: 0770 283 820 sau 0365 801 575.

IULIAN BOLDEA

Manager-Redactor-şef

 Revista de cultură „Vatra”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.