Concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar-dactilograf

Revista de cultură „Vatra” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR-DACTILOGRAF. Cerinţe principale: studii medii, cunoştinţe de operare calculator (word, excel). Abilităţi, calităţi şi aptitudini: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, promptitudine în efectuarea îndatoririlor. Abilităţile de gestionare a bunurilor reprezintă un avantaj.

Update: Comisia de verificare s-a întrunit pentru evaluarea dosarelor de înscriere depuse. Toți candidații îndeplinesc condițiile de participare conform procedurii standard de desfășurare a concursului de secretar-dactilograf.

Condiţii generale
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. d), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b, c, d, e vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de secretar-dactilograf

Legea nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, actualizată.
Codul Muncii, actualizat.
Legea nr. 319/ 2006 privind protecţia şi securitatea muncii, actualizată.
Gramatica limbii române (Vol. I-II), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.

CALENDARUL
de desfăşurare a concursuluiorganizat în vederea ocupării funcţiei de secretar-dactilograf

a. Afişarea anunţului publicitar, la sediul instituţiei şi pe site – 1 iulie 2021
b. Termenul-limită de depunere a dosarelor de înscriere – 10 zile lucrătoare de la data afişării în MO, partea a III-a – 15 iulie 2021
c. Proba scrisă – 26.07.2021, ora 9,00
d. Interviu – 26.07.2021, ora 12,00
e. Contestaţii ale rezultatelor la proba scrisă – cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor, respectiv 28.07. 2021
f. Afişarea rezultatelor finale – 28.07.2021
Dosarele de înscriere şi eventualele contestaţii se depun la sediul Revistei de cultură „Vatra”, str. Tuşnad, nr. 5, Tîrgu Mureş. Persoana de contact: Costin Bianca, numere telefon: 0770283820 sau 0365801575.
Anunţul concursului poate fi regăsit în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, „Jurnalul naţional” şi la sediul redacţiei din Tîrgu Mureş, str. Tuşnad, nr. 5.

IULIAN BOLDEA
Manager-Redactor-şef
Revista de cultură „Vatra”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.