Concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar-dactilograf

ANUNŢ

Revista de cultură „Vatra” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR-DACTILOGRAF. Cerinţe principale: studii medii, cunoştinţe de operare calculator (word, excel). Abilităţi, calităţi şi aptitudini: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, promptitudine în efectuarea îndatoririlor. Abilităţile de gestionare a bunurilor reprezintă un avantaj.

Condiţii generale

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. d), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b, c, d, e vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de secretar-dactilograf

Legea nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, actualizată. Codul Muncii, actualizat.

Legea nr. 319/ 2006 privind protecţia şi securitatea muncii, actualizată.

Gramatica limbii române (Vol. I-II), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.

CALENDARUL

de desfăşurare a concursuluiorganizat în vederea ocupării funcţiei de secretar-dactilograf

 1. Afişarea anunţului publicitar, la sediul instituţiei şi pe site – 7 decembrie 2022
 2. Termenul-limită de depunere a dosarelor de înscriere – 10 zile lucrătoare de la data afişării  anunțului pe site-ul instituției – 20 decembrie 2022 (7-20 decembrie 2022, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-15:00)
 3. Selecția dosarelor – 23 decembrie 2022
 4. Contestații ale selecției dosarelor – 28 decembrie 2022
 5. Afișarea rezultatelor  contestațiilor – 29 decembrie 2022
 6. Proba scrisă – 19 ianuarie 2023, ora 9,00 (la sediul instituției, str. Tușnad, nr. 5, Tîrgu Mureș)
 7. Interviu – 19 ianuarie 2023, ora 12,00 (la sediul instituției, str. Tușnad, nr. 5, Tîrgu Mureș)
 8. Contestaţii ale rezultatelor la proba scrisă – cel mult 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, respectiv 25 ianuarie 2023
 9. Afişarea rezultatelor finale – 26 ianuarie 2023

Dosarele de înscriere şi eventualele contestaţii se depun la sediul Revistei de cultură „Vatra”, str. Tuşnad, nr. 5, Tîrgu Mureş. Persoana de contact: Costin Bianca, numere telefon: 0770283820 sau 0365801575.

Anunţul concursului poate fi regăsit la sediul redacţiei din Tîrgu Mureş, str. Tuşnad, nr. 5 și pe site-ul revistei „Vatra”, accesând https://revistavatra.org.

IULIAN BOLDEA

Manager-Redactor-şef Revista de cultură „Vatra”

***

Update: Rezultatul selecției dosarelor

Update 19.01.2023 – Rezultatele probei scrise și orale

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.